Wypożyczalnia sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami

Liczba odwiedzających: 168

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

Kto może wypożyczyć sprzęt

-      każdy kto ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności (czyli orzeczenie wydawane dzieciom do 16 roku życia) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,

-      każdy kto w ciągu 12 miesięcy przed dniem przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej nie otrzymał ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej technologii wspomagającej jak ta, która chce wypożyczyć.

Jak złożyć wniosek

Wniosek powinien być złożony w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

Załączniki do wniosku: Wnioskodawca do wniosku o wypożyczenie załącza zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego.

 

Dane kontaktowe dot. realizacji wniosków

Infolinia Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) – nr tel.: 228998922

e-mail: infolinia.wypozyczalnia-pfron@rars.gov.pl

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod adresem: https://wypozyczalnia.pfron.org.pl/