Zespół ds. pieczy zastępczej

Liczba odwiedzających: 142

Pracownicy Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu:

Martyna Mazurek – kierownik Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Anna Słobodzin-Cąderek – pedagog

Aleksander Strzelecki - psycholog

Klaudia Binkiewicz – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Karolina Kępka – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Weronika Pietrusiak – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Anna Wiśniewska – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Piotr Cochal - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej