Przemoc domowa

Liczba odwiedzających: 782

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa

infolinia 800 120 002

strona www: https://niebieskalinia.info/

tel. do sekretariatu 22 666-10-36
fax: 22 250-63-11
e-mail: biuro@niebieskalinia.info

serkretariat czynny w godzinach:
poniedziałek-piątek 8.00 - 16.00

Konsultacje w sprawie przemocy prowadzone są wyłącznie drogą telefoniczną pod numerem infolinii 800 120 002, e-mailową pod adresem niebieskalinia@niebieskalinia.info lub listowną pod adresem Al. Jerozolimskie 155 02-326 Warszawa.

 

Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie - Ministerstwo Sprawiedliwości

Anna Wiecha
Wydział ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – referendarz sądowy
tel. (22) 23 90 621 e-mail: wiecha@ms.gov.pl

Magdalena Bochińska
Wydział ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i ds. Promocji Mediacji
tel. (22) 23 90 631 e-mail: magdalena.bochinska@ms.gov.pl


Andrzej Augustyniak
Wydział ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – prokurator
tel. (22) 23 90 653 e-mail: aaugustyniak@ms.gov.pl

strona www: https://pomocofiarom.ms.gov.pl/pl/

Fundacja Centrum Praw Kobiet - Siedziba główna

ul. Wilcza 60 lok. 19
00-679 Warszawa
tel.: 800 107 777
tel. interwencyjny 24/7: 800 107 777 (po połączeniu prosimy wybrać 1 i potem 3)
e-mail: sekretariat@cpk.org.pl
poniedziałek-piątek: 9:00-17:00
porady prawne –> porady.prawne@cpk.org.pl 
porady psychologiczne –> porady.psychologiczne@cpk.org.pl

strona www: https://cpk.org.pl/

Informacje dot. form wsparcia, z których mogą skorzystać osoby doświadczające przemocy domowej, znajdują się również na stronie internetowej Rzeczpospolitej Polskiej pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-pomocy-dla-osob-dotknietych-przemoca-w-rodzinie.

Osoba doznająca przemocy może i powinna przede wszystkim chronić siebie i własne bezpieczeństwo.

Jesteś świadkiem lub ofiarą przemocy? Reaguj!