Osoby z niepełnosprawnościami

Liczba odwiedzających: 972

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką realizującą zadania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu realizuje w/w zadania finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w zależności od indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.