Foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu

realizuje zadania własne powiatu oraz z zakresu
administracji rządowej, w szczególności z zakresu
pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej
osób niepełnosprawnych oraz
wynikające z innych ustaw.

Jesteś tutaj:

2023

745

Zasady przyznawania dofinansowań w 2023 roku - format pliku: doc, pdf

Wytyczne na 2023 rok - format pliku: doc, pdf 

Wnioski do pobrania:

Moduł II - Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

 • wniosek 
 • wykaz załączników do wniosków - format pliku: doc, pdf
 • oświadczenia - format pliku: doc, pdf 
 • obowiązek informacyjny - format pliku: doc, pdf
 • zaświadczenie - uczelnia - format pliku: doc, pdf 

Moduł I - Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
Obszar A - likwidacja bariery transportowej
Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dysfunkcja narządu ruchu)

 • wniosek 
 • wykaz załączników do wniosku - format pliku: doc, pdf
 • oświadczenia - format pliku: doc, pdf
 • obowiązek informacyjny - format pliku: doc, pdf
 • zaświadczenie lekarskie - format pliku: doc, pdf 

Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dysfunkcja narządu ruchu)
Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dysfunkcja narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego)

 • wniosek (tożsamy dla zadań A2 i A3)
 • wykaz załączników do wniosku - format pliku: doc, pdf
 • oświadczenia - format pliku: doc, pdf
 • obowiązek informacyjny - format pliku: doc, pdf 

Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dysfunkcja narządu słuchu)

 • wniosek
 • wykaz załączników do wniosku - format pliku: doc, pdf
 • oświadczenia - format pliku: doc, pdf
 • obowiązek informacyjny - format pliku: doc, pdf
 • zaświadczenie lekarskie - format pliku: doc, pdf

Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym
Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dysfunkcja narządu wzroku lub obu kończyn górnych)
Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dysfunkcja narządu wzroku)
Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dysfunkcja narządu słuchu i trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy)

 • wniosek (tożsamy dla zadań B1, B3, B4)
 • wykaz załączników do wniosku - format pliku: doc, pdf
 • oświadczenia - format pliku: doc, pdf 
 • obowiązek informacyjny - format pliku: doc, pdf 
 • zaświadczenie lekarskie - B1 - dysfunkcja narządu wzroku - format pliku: doc, pdf 
 • zaświadczenie lekarskie - B1-  dysfunkcja obu kończyn górnych - format pliku: doc, pdf 
 • zaświadczenie lekarskie - B3 - dysfunkcja narządu wzroku, umiarkowany stopień niepełnosprawności - format pliku: doc, pdf
 • zaświadczenie lekarskie - B4 - dysfunkcja narządu słuchu - format pliku: doc, pdf 

Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

 • wniosek
 • wykaz załączników do wniosku - format pliku: doc, pdf 
 • oświadczenia - format pliku: doc, pdf 
 • obowiązek informacyjny - format pliku: doc, pdf 

Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu

 • wniosek
 • wykaz załączników do wniosku - format pliku: doc, pdf 
 • oświadczenia - format pliku: doc, pdf 
 • obowiązek informacyjny - format pliku: doc, pdf 

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się
Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 • wniosek
 • wykaz załączników do wniosku - format pliku: doc, pdf 
 • oświadczenia - format pliku: doc, pdf  
 • obowiązek informacyjny - format pliku: doc, pdf 
 • zaświadczenie lekarskie - format pliku: doc, pdf 

Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 • wniosek
 • wykaz załączników do wniosku - format pliku: doc, pdf 
 • oświadczenia - format pliku: doc, pdf 
 • obowiązek informacyjny - format pliku: doc, pdf 

Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny

 • wniosek 
 • wykaz załączników do wniosku - format pliku: doc, pdf 
 • oświadczenia - format pliku: doc, pdf 
 • obowiązek informacyjny - format pliku: doc, pdf 

Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

 • wniosek
 • wykaz załączników do wniosku - format pliku: doc, pdf 
 • oświadczenia - format pliku: doc, pdf 
 • obowiązek informacyjny - format pliku: doc, pdf 
 • zaświadczenie lekarskie - format pliku: doc, pdf 

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

 • wniosek
 • wykaz załączników do wniosku - format pliku: doc, pdf 
 • oświadczenia - format pliku: doc, pdf 
 • obowiązek informacyjny - format pliku: doc, pdf