Foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu

realizuje zadania własne powiatu oraz z zakresu
administracji rządowej, w szczególności z zakresu
pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej
osób niepełnosprawnych oraz
wynikające z innych ustaw.

Jesteś tutaj:

UWAGA! DZIEŃ WOLNY OD PRACY - 13.11.2023 r.

Data: 08.11.2023 r., godz. 15.33    27
UWAGA! DZIEŃ WOLNY OD PRACY - 13.11.2023 r.

Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Grójcu

 

uprzejmie informuje, że dzień 13 listopada 2023 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy
dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu, w zamian za święto przypadające
w dniu 11 listopada 2023 r. (sobota).

 

Zarządzenie nr 15/2023 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu z dnia 08.11.2023 r.

(plik .doc, do pobrania 21KB)