Foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu

realizuje zadania własne powiatu oraz z zakresu
administracji rządowej, w szczególności z zakresu
pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej
osób niepełnosprawnych oraz
wynikające z innych ustaw.

Jesteś tutaj:

Konferencja "Już jesteś? Rodzicielstwo Zastępcze: Wyzwania i Sukcesy"

Data: 27.09.2023 r., godz. 15.17    125
Konferencja "Już jesteś? Rodzicielstwo Zastępcze: Wyzwania i Sukcesy"

W dniu 26.09.2023 r. pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu uczestniczyli w konferencji "Już jesteś? Rodzicielstwo Zastępcze: Wyzwania i Sukcesy", która jest początkiem ogólnopolskiej kampanii promującej rodzicielstwo zastępcze Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Edukacji z Wartościami.