Foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu

realizuje zadania własne powiatu oraz z zakresu
administracji rządowej, w szczególności z zakresu
pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej
osób niepełnosprawnych oraz
wynikające z innych ustaw.

Jesteś tutaj:

Program "Zajęcia Klubowe w WTZ"

Data: 02.06.2023 r., godz. 15.23    280
Program "Zajęcia Klubowe w WTZ"

logo zk wtz.jpg (41 KB)

logo zk wtz.jpg (41 KB)

Program „Zajęcia klubowe w WTZ”

II TURA NABORU 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu informuje, że w związku z realizacją programu „Zajęcia klubowe w WTZ” od dnia 5 czerwca 2023 r. do 19 czerwca 2023 r. przyjmuje wnioski o przyznanie środków na realizację programu. 

Nabór dotyczy zajęć klubowych, które będą uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego (tj. od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.)

Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Beneficjentami programu są:

1.      osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku 
z podjęciem zatrudnienia,

2.      osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art.10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ. 

Dokumenty związane z realizacją programu zostały udostępnione na stronie internetowej Funduszu. 
Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z treścią programu i procedurami jego realizacji.

Wnioski o dofinansowanie programu „Zajęcia klubowe w WTZ” przyjmowane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu do dnia 19 czerwca 2023 r.

Wniosek o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” - pobierz