Foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu

realizuje zadania własne powiatu oraz z zakresu
administracji rządowej, w szczególności z zakresu
pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej
osób niepełnosprawnych oraz
wynikające z innych ustaw.

Jesteś tutaj:

Trwa nabór wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd"

Data: 19.05.2023 r., godz. 09.49    325
Wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 31 sierpnia 2023 r.

AS.jpg (28 KB)

TRWA NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄD" 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu informuje, że do dnia 31 sierpnia 2023 r. trwa nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Nabór wniosków odbywa się tradycyjnie w formie papierowej oraz elektronicznie, poprzez dedykowany System Obsługi Wsparcia:
• w ramach Modułu I - od dnia 1 marca 2023 r. - do dnia 31 sierpnia 2023 r.
• w ramach Modułu II – od dnia 1 września 2023 r. do 10 października 2023 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024.

Wnioski dostępne są pod adresem: http://pcpr.grojec.pl/info/zawartosc/83/ lub po zalogowaniu się na dedykowany do obsługi programu System Obsługi Wsparcia.


Zachęcamy do skorzystania z bezobsługowej formy ubiegania się o dofinansowanie za pośrednictwem nowoczesnej platformy - Systemu Obsługi Wsparcia.
Dostęp do systemu jest nieodpłatny a do złożenia wniosku wymagane jest jedynie założenie konta na platformie oraz posiadanie narzędzia autoryzacyjnego w postaci profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.