Foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu

realizuje zadania własne powiatu oraz z zakresu
administracji rządowej, w szczególności z zakresu
pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej
osób niepełnosprawnych oraz
wynikające z innych ustaw.

Jesteś tutaj:

Nabór wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2022 roku

Data: 02.03.2022 r., godz. 12.57    1056
Nabór wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2022 roku

 

Nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2022 r.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu informuje o uruchomieniu z dniem 1 marca 2022 r. naboru na wnioski w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.


Zasady dotyczące realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2022 roku - kliknij tutaj

Nabór wniosków odbywać się będzie tradycyjnie w formie papierowej oraz elektronicznie, poprzez dedykowany System Obsługi Wsparcia:

• w ramach Modułu I - od dnia 1 marca 2022 r. - do dnia 31 sierpnia 2022 r.
 w ramach Modułu II – od dnia 1 marca 2022 r. - do dnia 31 marca 2022 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022.
 w ramach Modułu II – od dnia 1 września 2022 r. do 10 października 2022 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023.

Wnioski dostępne są pod adresem: http://pcpr.grojec.pl/info/zawartosc/75/ lub po zalogowaniu się na dedykowany do obsługi programu System Obsługi Wsparcia.

Zachęcamy do skorzystania z bezobsługowej formy ubiegania się o dofinansowanie za pośrednictwem nowoczesnej platformy - Systemu Obsługi Wsparcia
Dostęp do systemu jest nieodpłatny a do złożenia wniosku wymagane jest jedynie założenie konta na platformie oraz posiadanie narzędzia autoryzacyjnego w postaci profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.