Foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu

realizuje zadania własne powiatu oraz z zakresu
administracji rządowej, w szczególności z zakresu
pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej
osób niepełnosprawnych oraz
wynikające z innych ustaw.

Jesteś tutaj:

Zostań Rodziną Zastępczą lub prowadzącym Rodzinny Dom Dziecka!

Data: 06.09.2021 r., godz. 12.01    238
Zostań Rodziną Zastępczą lub prowadzącym Rodzinny Dom Dziecka!Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze lub osób zainteresowanych prowadzeniem rodzinnych domów dziecka.